Powłoki w budownictwie drogowo mostowym

Systemy żywiczne stosowane do zabezpieczania poziomych powierzchni betonowych na drogach, mostach i kładkach, kapach chodnikowych. Wykonane są z uelastycznionej żywicy epoksydowej z wypełniaczem kwarcowym.

Grubość 4- 8 mm

Przykładowe rozwiązania: StoPox Tep Multitop, StoPox DV 100